Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: Japanese compare
4 articles

Phân biệt 探す và 捜す (tìm kiếm)

捜す (chữ SƯU trong sưu tập) với 探す (chữ THÁM trong thám hiểm), mặc dù cùng cách đọc và đều có nghĩa là "Tìm kiếm" 捜す là tìm cái mình đã từng có, biết là tồn tại, nhưng không còn thấy nữa hoặc đang mất ở đâu đó探す là tìm những cái mình muốn có, mặc dù không chắc chắn có tồn tại hay không Ví dụ:「恋人を捜す」&「恋人を探す」đều cùng cách đọc và có nghĩa là "Tìm người yêu", nhưng một cái nghĩa là đã có người yêu rồi nhưng đang lạc trôi ở đâu đó nên tìm gặp, còn một cái là tìm người phù hợp để làm người...
Created by Yuto at 2022-06-06 03:55

Phân biệt 使用 (sử dụng), 利用 (lợi dụng), 活用 (tận dụng)

Nhìn chung cả 3 từ này đều mang ý nghĩa là sử dụng một cái gì đó, tuy nhiên đi sâu vào thì mỗi từ sẽ có những điểm khác nhau và mang ý nghĩa sâu xa riêng. 使用Có nghĩa là sử dụng cái gì đó với mục đích cụ thể, đúng với bản chất của nó, chẳng hạn như sử dụng người, đồ vật, địa điểm.Ví dụ:コンパスを使用して縁を描くSử dụng compa để vẽ hình trònクーポンを使用するSử dụng coupon (nhưng chỉ đơn giản là dùng cái coupon đó)利用Cũng có nghĩa là sử dụng, nhưng là sử dụng các tính năng và chức năng của vật dụngVí...
Created by Yuto at 2022-06-06 10:04

Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)

かつてCó nghĩa là đã từng, trước đây đã từng. Diễn tả một việc đã từng có trong quá khứ, bây giờ thì không.Ví dụ: かつてそう思っていた。Đã từng nghĩ như thế (bây giờ thì không)かねてCó nghĩa là trước đây đã, từ trước đã...v..v. Diễn tả một việc đã từng có trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm nóiVí dụ:かねてからそう思っている。Từ trước đây đã nghĩ như thế (bây giờ vẫn còn)
Created by Yuto at 2022-06-06 09:44

Phân biệt 〜にくい và 〜づらい (khó khăn khi làm gì đó)

〜にくい và 〜づらい đều mang ý nghĩa là khó khăn khi làm một việc gì đó, tuy nhiên có sự khác nhau một chút ở hai cách nói này. 〜にくいKanji của 〜にくい là 〜難い, thể hiện sự khó khăn mang tính khách quan, khó khăn để làm một việc gì đó hơn mức bình thường. Cách nói này đã tồn tại từ rất lâu.Ví dụ:この新聞の文字は読み難いですね。Trường hợp này nói về việc khó khăn khi đọc chữ trên tờ báo, đây là tác nhân vật lý. 借金を頼みにくい人。Trường hợp này nói về một người khi ai đó mượn tiền thì cũng không dễ cho mượn. 〜づらいKanji của 〜づらい...
Created by Yuto at 2022-06-06 04:04