Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: AI
1 articles
ChatGPT là gì? Nó có thể làm được những gì? Cách sử dụng ChatGPT

ChatGPT là gì? Nó có thể làm được những gì? Cách sử dụng ChatGPT

Có thể mọi người gần đây cũng từng nghe qua về ChatGPT được phát hành bởi OpenAI, một công ty nghiên cứu không lợi nhuận đứng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin. ChatGPT thu hút được không ít sự chú ý nhờ khả năng suy luận trả lời các câu hỏi không khác gì con người.Khái quát về ChatGPTChatGPT là một mô hình ngôn ngữ máy huấn luyện bằng cách sử dụng GPT (Generative Pre-trained Transformer) để trả lời câu hỏi và tương tác với người dùng. Nó được xây dựng với mục đích...
Created by Yuto at 2022-12-23 00:14