Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Final Cut Pro

Displaying 2 items
Cách Đổi Ngôn Ngữ Final Cut Pro Mà Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Hệ Thống

Cách Đổi Ngôn Ngữ Final Cut Pro Mà Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Hệ Thống

Video này mình xin chia sẻ cho các bạn một cách chuyển đổi ngôn ngữ Final Cut Pro sang tiếng Anh mà không cần đổi ngôn ngữ hệ thống. Cách này làm rất nhanh gọn, không cần cài đặt phức tạp hoặc sử dụng thêm phần mềm nào cả.
Updated at 2023-05-12
Một số phím tắt hữu ích khi sử dụng Final Cut Pro

Một số phím tắt hữu ích khi sử dụng Final Cut Pro

Một số phím tắt hữu ích khi sử dụng Final Cut Pro
Updated at 2023-05-09