Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Ruby

Displaying 2 items
Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold. Cách thi đậu chứng chỉ Ruby Vàng trong 1 tháng. Cách đăng ký kỳ thi Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold. Thi Ruby Vàng ở Nhật. Chứng chỉ Ruby Vàng
Updated at 2023-10-29
Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver. Cách thi đậu chứng chỉ Ruby Bạc trong 1 tháng. Cách đăng ký kỳ thi Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver. Thi Ruby Bạc ở Nhật. Chứng chỉ Ruby Bạc
Updated at 2023-05-09