Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: Ruby
2 articles
Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Phiên bản Ruby on Rails 6.0 chính thức được ra mắt vào tháng 8 năm 2019, và ngày 9/12/2020 phiên bản 6.1 đã được release. Trong phiên bản 6.1 mới này, có những cải tiến tập trung cho những tính...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 01:09

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu ích và tiện lợiKiểm tra code rubocopPhân tích và hỗ trợ format lại code rubocop-rails_configCấu hình rubocop cho dự án Ruby on...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/24 16:58