Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: Affiliate Marketing
1 articles
Các thuật ngữ Affiliate Marketing bạn cần biết

Các thuật ngữ Affiliate Marketing bạn cần biết

Những bạn mới bước chân vào mảng Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate Marketing) chắc hẳn đã có lúc không hiểu rõ về ý nghĩa của một số thuật ngữ chuyên ngành. Trong bài này mình sẽ giải thích tóm tắt qua về những thuật ngữ thông dụng trong Affiliate Marketing.Publisher (Pub)Là người tạo ra nội dung và xuất bản các nội dung đó lên các mạng xã hội, website để tiếp thị sản phẩm, lôi kéo người dùng về để click vào link mua sản phẩm, sau đó bạn sẽ nhận được hoa hồng.Advertiser (Adv), hoặc Vender,...
Updated by Yuto at 2022-12-13 13:21