Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: Photography
1 articles
Một vài thuật ngữ cơ bản về nhiếp ảnh

Một vài thuật ngữ cơ bản về nhiếp ảnh

Khẩu độ- Khẩu độ càng to thì số càng bé- Khẩu độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát ánh sáng- Mở khẩu -> sáng- Khép khẩu -> tối- Độ sâu trường ảnh- Khẩu độ càng to ảnh càng xóa phông Tốc độ màn trập- Tốc độ màn trập là thời gian màn trập mở ra để ánh sáng đi vào cảm biến- Kiểm soát ánh sáng- Tốc độ màn trập càng nhanh thì càng ít ánh sáng đi vào cảm biến- Tăng tốc độ -> ảnh tối hơn- Giảm tốc độ -> ảnh sáng hơn- Hiệu ứng hình ảnh- Tăng tốc độ -> đóng băng...
Updated by Yuto at 2022-06-06 18:04