Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: Cryptocurrency
1 articles
Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)

Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)

CryptocurrentyTiền điện tử CoinCoin là đồng tiền ảo có thể hoạt động một cách riêng lẻ, được tạo ra với mục đích sử dụng như một loại tiền tệ, một đơn vị lưu trữ. Một loại coin sẽ có ví...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/10 02:22