Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: Cryptocurrency
1 articles
Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)

Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)

CryptocurrentyTiền điện tử CoinCoin là đồng tiền ảo có thể hoạt động một cách riêng lẻ, được tạo ra với mục đích sử dụng như một loại tiền tệ, một đơn vị lưu trữ. Một loại coin sẽ có ví riêng. TokenToken là đồng tiền ảo phải dựa vào nền tảng của một loại tiền ảo khác để hoạt động. Token có thể được lưu trữ cùng một ví được phát triển riêng cho nền tảng gốc. MarketcapVốn hóa thị trường. Giá trị vốn hóa của từng đồng coin sẽ được tính bằng giá đồng coin nhân với số lượng đang được lưu...
Created by Yuto at 2021-05-09 17:02