Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)
Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/10 02:22

Cryptocurrenty

Tiền điện tử

Coin

Coin là đồng tiền ảo có thể hoạt động một cách riêng lẻ, được tạo ra với mục đích sử dụng như một loại tiền tệ, một đơn vị lưu trữ. Một loại coin sẽ có ví riêng.

Token

Token là đồng tiền ảo phải dựa vào nền tảng của một loại tiền ảo khác để hoạt động. Token có thể được lưu trữ cùng một ví được phát triển riêng cho nền tảng gốc.

Marketcap

Vốn hóa thị trường. Giá trị vốn hóa của từng đồng coin sẽ được tính bằng giá đồng coin nhân với số lượng đang được lưu thông.

Liquidity

Tính thanh khoản, thể hiện qua việc mua, bán một khối lượng lớn tiền điện tử mà không hoặc ít gây tác động đến giá của đồng tiền đó.

ATH

Viết tắt của All Time High, là giá cao nhất được ghi nhận của đồng coin, hay còn gọi là "đỉnh".

ATL

Viết tắt của All Time Low, là giá thấp nhất được ghi nhận của đồng coin, hay còn gọi là "đáy".

Buy the dip

Việc mua vào sau khi thị trường có một nhịp giảm mạnh

Sale the rally

Việc bán với giá đạt đỉnhBack