Yuto Blog

Yuto Blog

Review về wifi của BIGLOBE

Review về wifi của BIGLOBE

Review nhẹ sau 2 tuần sử dụng dịch vụ wifi của BIGLOBE, theo cảm nhận của mình thì tốc độ rất tốt, dùng ổn định, đáng đồng tiền. Trước giờ mình dùng AU Hikari nên thật ra cũng định dùng tiếp nhưng thấy BIGLOBE có vẻ mới mẻ, tốc độ được giới thiệu là nhanh hơn AU Hikari trong khi giá tiền cũng ngang nhau nên quyết định dùng thử.Ưu điểm của BiglobeTốc độ cực nhanh, lướt web, xem phim full HD hoặc download đều rất đã.Nhược điểm của BiglobeNhà mạng chỉ gửi về cục modem và bảng hướng dẫn, tự...
Updated by Yuto at 2023-01-11 23:52

Ruby 3.2.0をインストールする時、"The Ruby openssl extension was not compiled."エラーが出てインストールできない場合の対策

環境 MacBook Pro M1 Max macOS 13.1 (Ventura) rbenv 1.2.0-50-g593f820 問題 Ruby 3.2.0をインストールしている途中、以下のエラーが出ました。 ```zsh Inspect or clean up the working tree at /var/folders/49/nz02t3136xgn4jlw6z9r1q40000gn/T/ruby-build.20221229163135.84880.33u6aF Results logged to /var/folders/49/nz02t3136xgn4jlw6z9r1q40000gn/T/ruby-build.20221229163135.84880.log Last 10 log lines: ERROR: Ruby install aborted due to missing extensions Configure options used: --prefix=/Users/yuto/.anyenv/envs/rbenv/versions/3.2.0 ...
Created by Yuto at 2022-12-30 06:45
Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt | Abbr | English | Description | |---|---|---| | DDoS | Distributed Denial of Service | | | PII | Personally Identifiable Information | | | CICD | Continuous Integration / Continuous Delivery | | | SSH | Secure Shell | | | IP | Internet Protocol | | | CIDR | Classless Inter Domain Routing | | | ECMP | Equal Cost Multipath Routing | | | OS | Operating System | | | SNS | Social Networking Service | | | DNS | Domain Name System | | | NS | Name...
Updated by Yuto at 2022-12-25 06:17
ChatGPT là gì? Nó có thể làm được những gì? Cách sử dụng ChatGPT

ChatGPT là gì? Nó có thể làm được những gì? Cách sử dụng ChatGPT

Có thể mọi người gần đây cũng từng nghe qua về ChatGPT được phát hành bởi OpenAI, một công ty nghiên cứu không lợi nhuận đứng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin. ChatGPT thu hút được không ít sự chú ý nhờ khả năng suy luận trả lời các câu hỏi không khác gì con người.Khái quát về ChatGPTChatGPT là một mô hình ngôn ngữ máy huấn luyện bằng cách sử dụng GPT (Generative Pre-trained Transformer) để trả lời câu hỏi và tương tác với người dùng. Nó được xây dựng với mục đích...
Created by Yuto at 2022-12-23 00:14

Mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam khi đang sống tại Nhật

Khi sống ở Nhật chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần dùng đến tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, ví dụ như mua các khóa học online, nhận tiền, hoặc cần chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng Việt Nam, tuy nhiên bạn lại không có mặt ở Việt Nam lúc này để tạo tài khoản. Bài này mình chia sẻ cho các bạn cách tạo tài khoản ngân hàng Việt Nam online, đơn giản nhanh chóng và có thể sử dụng được ngay.Hiện tại có một số ngân hàng Việt Nam đã hỗ trợ việc tạo tài khoản online thông qua app như: MB...
Updated by Yuto at 2022-12-13 13:54
Các thuật ngữ Affiliate Marketing bạn cần biết

Các thuật ngữ Affiliate Marketing bạn cần biết

Những bạn mới bước chân vào mảng Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate Marketing) chắc hẳn đã có lúc không hiểu rõ về ý nghĩa của một số thuật ngữ chuyên ngành. Trong bài này mình sẽ giải thích tóm tắt qua về những thuật ngữ thông dụng trong Affiliate Marketing.Publisher (Pub)Là người tạo ra nội dung và xuất bản các nội dung đó lên các mạng xã hội, website để tiếp thị sản phẩm, lôi kéo người dùng về để click vào link mua sản phẩm, sau đó bạn sẽ nhận được hoa hồng.Advertiser (Adv), hoặc Vender,...
Updated by Yuto at 2022-12-13 13:21
Hướng dẫn tạo tài khoản PayPay

Hướng dẫn tạo tài khoản PayPay

Chào các bạn. Nhật Bản đã bắt đầu ứng dụng hình thức thanh toán thông qua app PayPay từ năm 2018, trong tương lai sẽ tiện dụng vì không cần phải mang theo tiền mặt hay các loại thẻ trong ví nữa, giống như cách mà Trung Quốc đã làm từ rất lâu. Cách đăng ký và sử dụng cũng đơn giản, nhanh chóng. Mình viết bài này hướng dẫn sơ qua về các bước từ lúc download app đến lúc sử dụng để thanh toán. Hy vọng là sẽ có ích cho những bạn nào lần đầu sử dụng dịch vụ này giống mình   Bước 1: Tải phần...
Created by Yuto at 2022-12-12 15:50

gem install mecab を実行する時に「fatal error: 'mecab.h' file not found」エラーの対処

概要 M1 MaxのMacBookを買ってから環境構築をした時、bundle installを実行したらmecab_wrap.cpp:1855:10: fatal error: 'mecab.h' file not foundエラーが出ました。今まではずっとIntelチップのMacを使っていたが、このエラーはありませんでした。 Mac OS X Ventura ruby 3.1.3p185 (rbenv) mecab of 0.996 (homebrewによるインストール済み) 解決策 gem i mecab -- --with-cppflags=-I/opt/homebrew/Cellar/mecab/0.996/include
Created by Yuto at 2022-12-05 06:00

iTerm2のサーバーログにあるRailsのファイルパスをクリックした時にRubyMineで開けるように設定する

概要 Ruby on Railsで開発する時、エラーが発生したらターミナルにエラーの原因の場所をちゃんと出力してくれます。 そういう時には、ファイルパスをCommand+クリックして、RubyMineでファイルが開けるようになれば便利ですね。 スクリーンショット 2022-12-04 22.58.13.png https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/35605/3122c5be-925c-a0f8-2703-236120adeb6f.png 設定方法 iTerm2 の Preferences > Profiles > Advanced > Semantic History > Run Commandの右のフィールドに /Applications/RubyMine.app/Contents/MacOS/rubymine \5 --line \2 \1 を入れる。 スクリーンショット 2022-12-04 22.51.18.png...
Created by Yuto at 2022-12-05 06:00

Ruby on Rails 7でselect2を導入方法

Webpackerの場合はこちらの記事です (https://qiita.com/YutoYasunaga/items/5cbbd546f51d8b37dac8) select2とjQueryインストール yarn add select2 jquery select2 コントローラー作成 ```javascript:app/frontend/controllers/select2_controller.js import { Controller } from "@hotwired/stimulus" import $ from 'jquery'; import 'select2/dist/css/select2.min.css' import Select2 from "select2" export default class extends Controller { connect() { Select2() $('.js-select2').select2() //...
Updated by Yuto at 2022-10-25 06:00

Ruby on RailsでQiitaエディターみたいなマークダウン機能を作る。TOC、ライププレビュー、ファイルアップロード、ファイル名、コピーボタンなど全て対応!

こんにちは。ずっと前からQiitaのエディターみたいなマークダウンエディターを作りたかったです。 今回はRailsアプリケーションでマークダウンが使えるまでの実装をご紹介いたします。jQueryは使いません。この記事の内容は以下になります。 マークダウンの導入 TOC (Table of contents) コードブロックのテーマの設定 コードブロックの上にファイル名の表示 コピーボタンの実装 ライププレビュー ファイルアップロード アップロードの前に画像を圧縮したりリサイズしたりする 結果はこのようになります。 1.gif https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/35605/792a9929-0cea-d0ca-aa88-5a0309f3f27c.gif では、始めましょう! マークダウンの導入 まずは必要なGemをインストールする ruby:Gemfile gem 'redcarpet' # Markdown parser gem 'rouge' # Syntax...
Created by Yuto at 2022-10-10 13:43

Ruby on Rails 7にFont Awesome 6を導入

importmapを使う場合 ./bin/importmap pin @fortawesome/fontawesome-free @fortawesome/fontawesome-svg-core @fortawesome/free-brands-svg-icons @fortawesome/free-regular-svg-icons @fortawesome/free-solid-svg-icons yarnを使う場合 yarn add @fortawesome/fontawesome-free @fortawesome/fontawesome-svg-core @fortawesome/free-brands-svg-icons @fortawesome/free-regular-svg-icons @fortawesome/free-solid-svg-icons アプリケーションに導入する js:application.js import { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons' import { far...
Created by Yuto at 2022-10-10 06:00
Ruby on Rails + Docker + Capistrano + Puma + Nginx AWS EC2へデプロイ方法のメモ

Ruby on Rails + Docker + Capistrano + Puma + Nginx AWS EC2へデプロイ方法のメモ

AWS EC2 インスタンスの準備 AWS コンソール (https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-northeast-1#Instances:sort=instanceId)にアクセスする 「Launch Instance」をクリックする Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI) 「Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), SSD Volume Type 64bit (x86」を選択する スクリーンショット 2020-05-03 2.35.38.png https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/35605/8735bc25-93b2-dc3b-baaa-3acf7f60cca0.png Step 2: Choose an Instance Type 「t2.micro」を選択する スクリーンショット 2020-05-03...
Updated by Yuto at 2022-10-09 06:00
【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

redisを準備する sidekiqを使う為にredisが必要です。 redisインストール(Mac OS) brew install redis redis起動 brew services start redis docker-composeを使う場合 yaml:docker-compose.yml redis: image: redis:latest volumes: - redis:/data ports: - '6379:6379' アプリケーションにsidekiqを導入する ruby:Gemfile gem 'sidekiq' ruby:config/application.rb config.active_job.queue_adapter = :sidekiq sidekiqを起動する sidekiq -q default -q mailers もしくは yml:config/sidekiq.yml :concurrency: 25 :pidfile:...
Updated by Yuto at 2022-10-09 06:00
Hướng dẫn làm hộ chiếu vắc xin trong 3 phút bằng thẻ My Number

Hướng dẫn làm hộ chiếu vắc xin trong 3 phút bằng thẻ My Number

Hộ chiếu vắc xin, hay còn gọi là giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa virus corona, là giấy chứng nhận được cấp để chứng minh về việc đã tiêm vắc xin ngừa virus corona. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hộ chiếu vắc xin online trong vỏn vẹn chỉ 3 phút, sử dụng thẻ My Number và Passport. Những thứ cần chuẩn bị Smartphone, dùng để tải app và làm online Thẻ My Number Passport, trong trường hợp cần giấy chứng nhận dùng cho quốc tế Các bước tiến hànhTải app 新型コロナワクチン接種証明書アプリ ...
Updated by Yuto at 2022-09-20 21:23
Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng

Ở phần trước mình có viết bài giới thiệu về cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng, phần tiếp theo này sẽ là Ruby Gold.Chứng chỉ Ruby Gold là gì? Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold version 2.1 hay còn gọi tắt là Ruby Gold hoặc Ruby Vàng, là một chứng chỉ được cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Ruby Association, được điều hành bởi người sáng tạo ra ngôn ngữ Ruby - Yukihiro Matsumoto. Điều kiện để được công nhận đậu Ruby Gold là bạn đã đậu Ruby Silver và trong kỳ thi...
Updated by Yuto at 2022-09-20 19:34
Shupatto - Túi đựng đồ nhỏ gọn tiện dụng cho việc đi mua sắm

Shupatto - Túi đựng đồ nhỏ gọn tiện dụng cho việc đi mua sắm

Từ tháng 7/2020 các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản sẽ bắt đầu tính phí túi nilon. Giá của 1 chiếc túi nilon cỡ lớn là 5 yên và cỡ nhỏ là 3 yên. Giá tiền 3 yên 5 yên nghe có vẻ rất là nhỏ bé và chẳng đáng là bao, nhưng nếu như chúng ta mua hàng ở combini thường xuyên thì số tiền trên dần dần cũng sẽ trở nên lãng phí, không những thế số lượng rác thải nilon cũng tăng lên.Chính vì thế mình bắt đầu tìm hiểu về túi thay thế cho túi nilon mỗi khi mua hàng ở combini. Có rất nhiều loại túi tiện...
Updated by Yuto at 2022-09-20 01:46
Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng

Phần tiếp theo: Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng Chứng chỉ Ruby Silver là gì? Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver version 2.1 hay còn gọi tắt là Ruby Silver hoặc Ruby Bạc, là một chứng chỉ được cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Ruby Association, được điều hành bởi người sáng tạo ra ngôn ngữ Ruby - Yukihiro Matsumoto. Mục đích lấy chứng chỉ Ruby Silver Đối với bản thân mình, người bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình Ruby từ năm 2013 thì chứng chỉ này có ý...
Updated by Yuto at 2022-09-20 01:34

【Ruby on Rails】RSpecとFactoryBotとShoulda MatchersとCapybaraを導入メモ

RSpec設定 ruby:Gemfile group :test do gem 'rspec-rails' end rails g rspec:install :.rspec --require spec_helper --format documentation ruby:config/application.rb config.generators do |g| g.test_framework :rspec, fixtures: false, controller_specs: false, view_specs: false, helper_specs: false, decorator_specs: false, routing_specs: false Spring設定 ruby:Gemfile group :test do ...
Updated by Yuto at 2022-09-19 06:00
Cách Đổi Ngôn Ngữ Final Cut Pro Mà Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Hệ Thống

Cách Đổi Ngôn Ngữ Final Cut Pro Mà Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Hệ Thống

Xin chào các bạn. Hiện tại thì ngôn ngữ giao diện Final Cut Pro đang giống như ngôn ngữ của hệ thống, thông thường để đổi ngôn ngữ Final Cut Pro thì chúng ta đổi ngôn ngữ của hệ thống, sau đó Final Cut Pro sẽ tự động thay đổi ngôn ngữ theo.Tuy nhiên đối với những bạn xài ngôn ngữ hệ thống là một ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Nhật, tiếng Trung, thì Final Cut Pro giao diện cũng là tiếng Nhật hoặc tiếng Trung luôn. Đối với mình khi sử dụng Final Cut Pro thì giao diện tiếng Anh vẫn là dễ dùng...
Created by Yuto at 2022-09-10 00:33