Yuto Blog

Yuto Blog

Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)

かつてCó nghĩa là đã từng, trước đây đã từng. Diễn tả một việc đã từng có trong quá khứ, bây giờ thì không.Ví dụ: かつてそう思っていた。Đã từng nghĩ như thế (bây giờ thì không)かねてCó nghĩa là trước đây đã, từ trước đã...v..v. Diễn tả một việc đã từng có trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm nóiVí dụ:かねてからそう思っている。Từ trước đây đã nghĩ như thế (bây giờ vẫn còn)
Created by Yuto at 2022-06-06 18:44

Phân biệt 〜にくい và 〜づらい (khó khăn khi làm gì đó)

〜にくい và 〜づらい đều mang ý nghĩa là khó khăn khi làm một việc gì đó, tuy nhiên có sự khác nhau một chút ở hai cách nói này. 〜にくいKanji của 〜にくい là 〜難い, thể hiện sự khó khăn mang tính khách quan, khó khăn để làm một việc gì đó hơn mức bình thường. Cách nói này đã tồn tại từ rất lâu.Ví dụ:この新聞の文字は読み難いですね。Trường hợp này nói về việc khó khăn khi đọc chữ trên tờ báo, đây là tác nhân vật lý. 借金を頼みにくい人。Trường hợp này nói về một người khi ai đó mượn tiền thì cũng không dễ cho mượn. 〜づらいKanji của 〜づらい...
Created by Yuto at 2022-06-06 13:04
Một vài thuật ngữ cơ bản về nhiếp ảnh

Một vài thuật ngữ cơ bản về nhiếp ảnh

Khẩu độ- Khẩu độ càng to thì số càng bé- Khẩu độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát ánh sáng- Mở khẩu -> sáng- Khép khẩu -> tối- Độ sâu trường ảnh- Khẩu độ càng to ảnh càng xóa phông Tốc độ màn trập- Tốc độ màn trập là thời gian màn trập mở ra để ánh sáng đi vào cảm biến- Kiểm soát ánh sáng- Tốc độ màn trập càng nhanh thì càng ít ánh sáng đi vào cảm biến- Tăng tốc độ -> ảnh tối hơn- Giảm tốc độ -> ảnh sáng hơn- Hiệu ứng hình ảnh- Tăng tốc độ -> đóng băng...
Updated by Yuto at 2022-06-06 18:04

Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 3

Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 3 Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 1Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 2 Aかたわら、BÝ nghĩa: Bên cạnh làm A thì còn làm BCông thức: 動詞の「辞書形」、名詞「+の」+かたわらChú ý: Cách nói trang trọng, thường dùng trong văn viết, email, thưVí dụ: 会社の仕事のかたわら、自分のプロジェクトを開発している。Ngoài làm việc của công ty thì tôi còn phát triển dự án cá nhân. Aながら、BÝ nghĩa: Nhưng, mặc dùCông thức: 動詞の「ます形」、い形容詞「〜い」、な形容詞「〜な」、名詞+ながらChú ý: Để nhấn mạnh và mang tính cứng nhắc hơn thì dùng 「ながらも」Ví...
Created by Yuto at 2022-06-06 13:00

Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 2

Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 2 Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 1Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 3 Aもさることながら、BÝ nghĩa: A thì như thế, B còn hơn thế nữaCông thức: 名詞+もさることながらChú ý: Thường dùng cho những sự việc mang tính tốt đẹpVí dụ: 技術もさることながら、プロジェクト管理能力も必要だ。Về kỹ thuật thì đương nhiên rồi, năng lực quản lý dự án cũng cần thiết. AにかかわるBÝ nghĩa: Ảnh hưởng đến, liên quan đếnCông thức: 名詞+にかかわる+名詞Chú ý: Gần giống với に関する・に関してVí dụ: これは店の評判に関わる問題だ。Đây là một vấn đề ảnh hưởng đến uy tín...
Created by Yuto at 2022-06-06 12:59

Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 1

Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 1 Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 2Tóm tắt ngữ pháp JLPT N1 - Phần 3 Aと(言わん)ばかりにBÝ nghĩa: Gần như là ACông thức: 命令表現+と(言わん)ばかりにChú ý: Không dùng diễn tả về người nóiVí dụ: 彼は宿題は簡単だと言わんばかりにどんどんやっていくAnh ấy làm rất nhanh chóng gần như là muốn nói bài tập về nhà dễ quá. Aんがために、BÝ nghĩa: Vì để làm A nên làm B, mục đích là làm A nên làm BCông thức: 動詞の「ない形」+んがためにChú ý: Cách nói này có một chút cứng nhắc. 「する」⇨「せんがため」Ví dụ: 彼は試験を合格せんがために、毎日勉強しています。Cậu ấy học bài...
Created by Yuto at 2022-06-06 12:58

Cách nói マイホーム (my home) và マイカー (my car) trong tiếng Nhật

Như chúng ta đã biết thì "My home" và "My car" trong tiếng Anh có nghĩa là "nhà của tôi" và "xe oto của tôi", bởi vì "my" trong tiếng Anh có nghĩa là "của tôi". Tuy nhiên đối với tiếng Nhật thì マイホーム và マイカー lại không mang nghĩa là "của tôi" nữa mà là "của riêng", マイホーム là nhà riêng, マイカー là xe riêng.Ví dụ:マイホームを買う予定がありますか?Bạn có dự định mua nhà riêng không? マイカーを持っていますか?Bạn có xe oto riêng không?
Created by Yuto at 2022-06-06 13:05
Từ vựng IT chủ đề Tên Các Dịch Vụ / Phần Mềm

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Dịch Vụ / Phần Mềm

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Dịch Vụ / Phần Mềm | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | マイエスキューエル | Mysql | | | ポストグレエスキューエル | Postgresql | | | エスキューライト | Sqlite | | | オラクル | Oracle | | | モンゴデータベース | Mongodb | | | エムエスエスキューエル | Ms SQL | | | ユニックス | Unix | | | リナックス | Linux | | | マックオーエス | Mac OS | | | ウィンドウズ | Windows | | | エクリプス | Eclipse | | | インスタグラム | Instagram | | | ユーチューブ | Youtube | | | フェイスブック | Facebook | | | ツイッター | Twitter | | | ライン | Line | | | ヤフー | Yahoo...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | パスカル | Pascal | | | ヴィジュアルベーシック | Visual Basic | | | ドットネット | .net | | | フラッター | Flutter | | | ダート、ダーツ | Dart | | | シー | C | | | シープラスプラス | C plus | | | シーシャープ | C shape | | | パール | Perl | | | ルビー | Ruby | | | パイソン | Python | | | ピー・エイチ・ピー | Php | | | スウィフト | Swift | | | ジャバ | Java | | | ジャバスクリプト | Javascript | | | ヴュージェイエス | Vuejs | | Mời các bạn xem trên trang web chính thức...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | ブリッジシステムエンジニア | Bridge System Engineer | Kỹ sư cầu nối | | システムエンジニア | System Engineer | Kỹ sư hệ thống | | テスター | Tester | | | ジュニアエンジニア | Junior Engineer | Kỹ sư ít kinh nghiệm | | シニアエンジニア | Senior Engineer | Kỹ sư nhiều kinh nghiệm | | プログラマー | Programmer | Lập trình viên | | ネットワークエンジニア | Network Engineer | Kỹ sư mạng | | プロジェクトマネージャー | Project Manager | Quản lý dự án | | エンジニア | Engineer | Kỹ sư | |...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Thao Tác

Từ vựng IT chủ đề Thao Tác

Từ vựng IT chủ đề Thao Tác | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | パージ | Purge | Làm sạch | | 無視<br>(むし) | Ignore | Phớt lờ | | 元に戻す<br>(もとにもどす) | Restore | Hồi lại | | 指定<br>(してい) | Designation | Chỉ định | | 追加<br>(ついか) | Add | Thêm vào | | 作成<br>(さくせい) | Create | Tạo | | 削除<br>(さくじょ) | Delete | Xóa | | 読み込む<br>(よみこむ) | Read | Đọc | | 編集<br>(へんしゅう) | Edit | Chỉnh sửa | | 抽出<br>(ちゅうしゅつ) | Extraction | Trích xuất | | 更新<br>(こうしん) | Update | Cập nhật | | 改訂<br>(かいてい) | Revision |...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Phát Triển Sản Phẩm

Từ vựng IT chủ đề Phát Triển Sản Phẩm

Từ vựng IT chủ đề Phát Triển Sản Phẩm | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | バージョン | Version | Phiên bản | | ~版<br>(~ばん) | ~ version | Phiên bản ~ | | 機能<br>(きのう) | Function | Chức năng | | ワークフロー | Workflow | Tiến trình công việc | | 処理<br>(しょり) | Process | Tiến trình | | リリース | Release | Tung ra | | 改善<br>(かいぜん) | Improve | Cải thiện | | モブプロ | Mob programming | Lập trình nhóm | | ペアプロ | Pair programming | Lập trình cặp | | 配備<br>(はいび) | Deployment | Triển khai | | ソフトウエア |...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề IT Business

Từ vựng IT chủ đề IT Business

Từ vựng IT chủ đề IT Business | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | 顧客<br>(こきゃく) | Client | Khách hàng | | 解決方法<br>(かいけつほうほう) | Solution | Phương pháp giải quyết | | スケジュール | Schedule | Lịch trình | | 請求書<br>(せいきゅうしょ) | Invoice | Hóa đơn | | 作業<br>(さぎょう) | Work | Công việc | | 予算<br>(よさん) | Budget | Ngân sách | | 要求<br>(ようきゅう) | Request | Yêu cầu | | レシート | Receipt | Biên lai | | 領収書<br>(りょうしゅうしょ) | Receipt | Biên lai | | 藤本<br>(とうほん) | Full copy | Bản copy đầy đủ | |...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Bảo mật

Từ vựng IT chủ đề Bảo mật

Từ vựng IT chủ đề Bảo mật | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | 認証<br>(にんしょう) | Authentication | Xác thực | | 承認<br>(しょうにん) | Authorization | Phê duyệt | | 脆弱性<br>(ぜいじゃくせい) | Vulnerability | Lỗ hổng | | 証明書<br>(しょうめいしょ) | Certificate | Giấy chứng nhận | | 個人情報<br>(こじんじょうほう) | Persional Information | Thông tin cá nhân | | ハッキング | Hacking | | | 暗号化<br>(あんごうか) | Encrypt | Mã hóa | | デジタル署名<br>(デジタルしょめい) | Digital Signature | Chữ ký điện tử | | 認証<br>(にんしょう) | Certification | Chứng...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Network

Từ vựng IT chủ đề Network

Từ vựng IT chủ đề Network | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | オペレーター | Operator | Người trực tổng đài | | 配信<br>(はいしん) | Delivery | Gửi tin | | トランザクション | Transaction | Giao dịch | | 疎通不具合<br>(そつうふぐあい) | Communication failure | Lỗi kết nối | | 遠隔<br>(えんかく) | Remote | Từ xa | | IPアドレス | Ip address | Địa chỉ IP | | ネームサーバーアドレス | Name server address | | | 送り手<br>(おくりて) | Sending side | Bên gửi | | ローカルホスト | Localhost | | | ソケット | Socket | | | ポート | Port | Cổng | | リクエストヘッダ |...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
Từ vựng IT chủ đề Soạn Thảo

Từ vựng IT chủ đề Soạn Thảo

Từ vựng IT chủ đề Soạn Thảo | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | 挿入<br>(そうにゅう) | Insert | Chèn | | 境界線<br>(きょうかいせん) | Border | Ranh giới | | フォーマット | Format | Định dạng | | 印刷<br>(いんさつ) | Print | In ấn | | 置換<br>(ちかん) | Replace | Thay thế | | 選択<br>(せんたく) | Selection | Lựa chọn | | 上書き<br>(うわがき) | Overwrite | Ghi đè | | オーバーライト | Overwrite | Ghi đè | | グリッド | Grid | Lưới | | フォント | Font | | | デザイン | Design | | | レイアウト | Layout | | | センター | Center | Chính giữa | | グラフ | Graph...
Updated by Yuto at 2022-06-05 21:25
EC2 Ubuntu インスタンスに CloudWatch Logsエージェントをインストールして設定する

EC2 Ubuntu インスタンスに CloudWatch Logsエージェントをインストールして設定する

CloudWatch Logs エージェントをインストールすると CloudWatch Logs の画面でEC2インスタンスで実行されているアプリケーションのログがリアルタイムに閲覧できます。 IAMロール設定 まずは適切なロールが必要です。 下記のポリシーで新規ロールを作って、そのロールをEC2インスタンスに割り当てます。 { "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents", "logs:DescribeLogStreams" ], "Resource": [ "*" ] } ] } ロールが作成できたらEC2インスタンス一覧画面で、インスタンスを右クリックして、セキュリティーの中に...
Updated by Yuto at 2022-03-17 21:22
Một vài cảm nhận sau hơn 2 năm làm việc ở nhà

Một vài cảm nhận sau hơn 2 năm làm việc ở nhà

Một vài cảm nhận sau hơn 2 năm làm việc ở nhà Cảm giác quen thuộc mỗi sáng mặc đồ công sở chờ tàu điện đi làm không còn nữa, giờ lại cảm thấy lạ lẫm Lâu lâu cảm giác như đang trong kỳ nghỉ dài 🏖 nhưng thật ra là đang trong giờ làm việc Mỗi khi có dịp đến công ty thì thường quên công ty nằm ở tầng nào, có khi đi nhầm cả tòa nhà bên cạnh 😂 Nhiều hôm mê ngủ, dậy trước giờ họp 5' xong nằm trên giường họp luôn  Mỗi ngày tiết kiệm được tầm 2 - 3h di chuyển, ngoài ra tiết kiệm tiền ăn trưa...
Created by Yuto at 2022-03-10 18:14
Enable text compression Nginx

Enable text compression Nginx

In Nginx config file :/etc/nginx/sites-enabled/example server { gzip on; gzip_types application/json text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/rss+xml text/javascript application/javascript image/x-icon; Then restart Nginx sudo service nginx restart
Created by Yuto at 2022-02-02 21:44
Ruby on Rails + Docker + Capistrano + Puma + Nginx AWS EC2へデプロイ方法のメモ

Ruby on Rails + Docker + Capistrano + Puma + Nginx AWS EC2へデプロイ方法のメモ

AWS EC2 インスタンスの準備 AWS コンソール (https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-northeast-1#Instances:sort=instanceId)にアクセスする 「Launch Instance」をクリックする Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI) 「Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), SSD Volume Type 64bit (x86」を選択する スクリーンショット 2020-05-03 2.35.38.png https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/35605/8735bc25-93b2-dc3b-baaa-3acf7f60cca0.png Step 2: Choose an Instance Type 「t2.micro」を選択する スクリーンショット 2020-05-03...
Updated by Yuto at 2022-01-29 21:22