Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Have a nice day 🌤
Từ vựng IT chủ đề Network

Từ vựng IT chủ đề Network

Từ vựng IT chủ đề Network | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | 光ファイバ (ひかりファイバ) | Fiber Optics | Cáp quang | | インターネット | Internet | | | 接続 (せつぞく) | Connect | Kết nối | | プロトコル |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/15 06:15

Từ vựng IT chủ đề Dữ Liệu

Từ vựng IT chủ đề Dữ Liệu

Từ vựng IT chủ đề Dữ Liệu | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | 有理数 (ゆうりすう) | Rational number | Số hữu tỷ | | 複素数 (ふくそすう) | Complex number | Số phức | | シンボル | Symbol | | | 格納領域...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/15 06:15

Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím

Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím

Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | ページアップキー | Page Up | Phím Page Up | | ページダウンキー | Page Down | Phím Page Down | | タブキー | Tab | Phím Tab | | エスケープキー |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/15 06:15

Từ vựng IT chủ đề Mail

Từ vựng IT chủ đề Mail

Từ vựng IT chủ đề Mail | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | グループ | Group | Nhóm | | 電子メール (でんしメール) | Electric mail | Thư điện tử | | 迷惑メール (めいわくメール) | Spam mail | Thư rác | | 送信...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/15 06:15

Phạm vi của biến và hằng trong Ruby

Phạm vi của biến và hằng trong Ruby

Bảng dưới đây mô tả về quy tắc đặt tên và phạm vi sử dụng của biến (variable) và hằng (constant) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Trong Ruby có những loại biến số: - Local variable - Global...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/04 09:59

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Về sự khác nhau giữa 3 phương thức này thì được tóm gọn như sau: | Phương thức | Xuống dòng ở cuối |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/04 09:57

Từ vựng IT chủ đề Tính Toán

Từ vựng IT chủ đề Tính Toán

Từ vựng IT chủ đề Tính Toán | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | 正負 (せいふ) | Plus or minus | Cộng trừ | | オペランド | Operand | Toán hạng | | 演算 (えんざん) | Operation | Phép toán | | 四則演算...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/03 06:15

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Dưới đây là danh sách các từ khóa (reserved word) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Từ khóa không thể được dùng để đặt tên biến...v..v.. nil true false not or and BEGIN END begin end do then yield...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/28 09:51

Gitのmasterブランチ意外、全てのブランチを一括削除する

Gitのmasterブランチ意外、全てのブランチを一括削除する

タイトルの通りに、master ブランチ意外全て削除するのは以下のコマンドです。 'master'の代わりに他のブランチ名を変えることもできます。 :ターミナル git branch | grep -v 'master' | xargs git branch -D 長くて覚えづらいので、aliasを作成しました。 bash:~/.zshrc alias gbr="git branch |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/26 20:49
Source: qiita.com

Phở gà và mì rau mùi “Made in Japan"

Phở gà và mì rau mùi “Made in Japan"

Phở gà và mì rau mùi “Made in Japan"Bạn đã từng nghĩ là sẽ thưởng thức phở truyền thống Việt Nam và mì rau mùi ngay trên đất Nhật chưa? Mình chắc chắn hương vị ẩm thực của quê hương sẽ ùa về...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/26 20:29

Một vài loại socola giá rẻ ở Nhật Bản, chỉ khoảng 100 yên (20.000 VND)

Một vài loại socola giá rẻ ở Nhật Bản, chỉ khoảng 100 yên (20.000 VND)

Một vài loại socola giá rẻ ở Nhật Bản, chỉ khoảng 100 yên (20.000 VND) Ở Nhật Bản, socola được bán ở rất nhiều nơi, đặc biệt là trong các cửa hàng tiện lợi. Nhưng nếu mua socola ở cửa hàng tiện...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/26 20:13

Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)

Một số thuật ngữ trong ngành tiền ảo (Cryptocurrency)

CryptocurrentyTiền điện tử CoinCoin là đồng tiền ảo có thể hoạt động một cách riêng lẻ, được tạo ra với mục đích sử dụng như một loại tiền tệ, một đơn vị lưu trữ. Một loại coin sẽ có ví...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/10 02:22

Hướng dẫn đăng ký thẻ chuyển tiền SBI Remit để chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký thẻ chuyển tiền SBI Remit để chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam

Hướng dẫn sơ lược các bước đăng ký dịch vụ và nhận thẻ chuyển tiền SBI Remit dành cho những bạn nào có nhu cầu.Đây là các bước mà mình đã làm, hoàn toàn online và không cần điền hồ sơ tay từ lúc...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/01 22:17

Hai năm rưỡi ở Nhật

Hai năm rưỡi ở Nhật

Hai năm rưỡi ở Nhật... 2 năm 6 tháng ở Nhật, đến với Nhật Bản cũng là do cái duyên. Hồi 18 tuổi sinh viên năm nhất đến Sài Gòn, mọi thứ đều lạ lẫm, nhìn các anh chị nhân viên công chức mặc vest...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/01 21:39

【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

redisを準備する sidekiqを使う為にredisが必要です。 redisインストール(Mac OS) brew install redis redis起動 brew services start redis docker-composeを使う場合 yaml:docker-compose.yml redis: image: redis:latest ...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/04/13 06:00
Source: qiita.com

Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác

Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác

Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | グリッドコンピューティング | Grid computing | Điện toán lưới | | 基幹システム (きかんシステム) | Core system | Hệ thống lõi | |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/04/07 06:15

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | パスカル | Pascal | | | フラッター | Flutter | | | ダート、ダーツ | Dart | | | シー | C | | | シープラスプラス | C plus | ...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/25 06:15

Từ vựng IT chủ đề Scrum

Từ vựng IT chủ đề Scrum

Từ vựng IT chủ đề Scrum | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | スクラム | Scrum | | | スクラムの定義 (スクラムのていぎ) | Scrum Definition | Định nghĩa Scrum | | スクラムの理論 (スクラムのりろん) | Scrum Theory | Khía...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/23 03:01

Những thủ thuật tìm kiếm trên Google

Những thủ thuật tìm kiếm trên Google

Google là trang web được truy cập nhiều nhất trên internet, hằng ngày mọi người dùng Google để tìm kiếm, và để việc tìm kiếm trên Google trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, hôm nay mình xin giới...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/21 02:01

Từ vựng IT chủ đề Phần Cứng

Từ vựng IT chủ đề Phần Cứng

Từ vựng IT chủ đề Phần Cứng | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | ケーブル | Cable | Dây cáp | | アダプタ | Adapter | Phích nối | | トランシーバー | Transceiver | Máy thu phát | | キー | Key | Phím...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/19 21:25