Cảm nhận sau 2 tháng làm việc ở nhà vì dịch Covid-19

Japan life Mood

Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/22 08:51

Thấm thoát đã 2 tháng không lên công ty...


WFH đã được gần 2 tháng, bắt đầu có cảm giác nhớ văn phòng, lâu lâu cũng muốn cùng đi ăn trưa với mọi người như lúc trước. Ban đầu cả team đều nghĩ hiệu quả khi làm việc ở nhà sẽ không cao như mong muốn, nhưng khi thực hiện rồi thì vẫn giữ được hiệu quả công việc như trước, thậm chí có lúc còn cao hơn.

Điều tiện lợi khi làm việc ở nhà là tiết kiệm được khá nhiều thời gian vì không phải di chuyển, tận dụng được thời gian để tự học. Có thể tự do trang phục và ăn vặt thoải mái, và quan trọng là giờ nghỉ trưa có thể ngủ được một tí.
Chỗ mình làm việc dùng Google hangout, lâu lâu có lúc tắt mic quên bật lại, thế là cứ ngồi tự nói một mình ?

Bàn làm việc ở nhà

Làm việc ở nhà đã tạo cho mình cảm giác như mỗi ngày đều làm streamer, vì phải bật video quay và vừa code vừa giải thích, mô tả cho team hiểu.

Back