Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Have a nice day 🌤
Từ vựng IT chủ đề Thao Tác Máy Tính Cơ Bản

Từ vựng IT chủ đề Thao Tác Máy Tính Cơ Bản

Từ vựng IT chủ đề Thao Tác Máy Tính Cơ Bản | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | セットアップ | Setup | Cài đặt | | アンロック | Unlock | Mở khóa | | スキャン | Scan | Quét | | ミュート | Mute | Tắt âm...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/19 06:15

Từ vựng IT chủ đề Git

Từ vựng IT chủ đề Git

Từ vựng IT chủ đề Git | Japanese | English | Vietnamese | |---|---|---| | ヘッド | Head | | | フェッチ | Fetch | | | チェックアウト | Checkout | | | マージ | Merge | Hợp nhất | | プルリク | Pull request | | |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/19 06:15

Shupatto - Túi đựng đồ nhỏ gọn tiện dụng cho việc đi mua sắm

Shupatto - Túi đựng đồ nhỏ gọn tiện dụng cho việc đi mua sắm

Từ tháng 7/2020 các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản sẽ bắt đầu tính phí túi nilon. Giá của 1 chiếc túi nilon cỡ lớn là 5 yên và cỡ nhỏ là 3 yên. Giá tiền 3 yên 5 yên nghe có vẻ rất là nhỏ bé và...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/18 02:10

【Ruby on Rails】active_model_serializersのキーをキャメルケースにする方法

activemodelserializersはデフォルトRuby風のスネークケースでレスポンスを返しますが、キャメルケースにするのは簡単で、イニシャライザフォルダの中で定義すればいいです。 ruby:config/initializers/active_model_serializers.rb ActiveModelSerializers.config.key_transform =...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/02/17 11:04
Source: qiita.com

Ruby on Rails アプリにVuetifyとFontAwesomeの導入

Vuetify導入 yarn add vuetify @fortawesome/fontawesome-free ```javascript:app/javascript/packs/plugins/vuetify.js import Vue from 'vue' import Vuetify from 'vuetify' import...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/24 15:00
Source: qiita.com

Ruby on RailsでWebpackerのエイリアスを設定する方法

```javascript:config/webpack/environment.js const { resolve } = require('path') environment.config.merge({ resolve: { alias: { 'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js', '@':...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/24 15:00
Source: qiita.com

Ubuntuでタイムゾーンを変える方法

現在のタイムゾーン確認 date タイムゾーン変更 sudo dpkg-reconfigure tzdata そしてAsia/Tokyoを選択 ![スクリーンショット 0003-01-21...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/21 10:15
Source: qiita.com

【Ruby on Rails】EC2でwheneverを使ってcrontabを設定する時のハマったことの解決

wheneverというのはRuby on Railsのgemであり、crontabを設定する時によく使われています。 使い方 使い方はGithubホームページに詳しく記載されていますが、主に使うのは下記になります。 Gemfileに追加 ruby:Gemfile gem 'whenever', require: false インストール bundle exec wheneverize...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/17 15:00
Source: qiita.com

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActiveStorage để upload hình ảnh

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActiveStorage để upload hình ảnh

Cài đặt ActiveStoragerails active_storage:installrake db:migrate Gemfilegem "image_processing" app/models/article.rbhas_one_attached :image app/controllers/articles_controller.rbdef...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/17 03:20

【Ruby on Rails】RSpecとFactoryBotとShoulda Matchersを導入メモ

RSpec設定 ruby:Gemfile group :development, :test do gem 'rspec-rails' end rails g rspec:install :.rspec --require spec_helper --format documentation ruby:config/application.rb config.generators...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/16 18:12
Source: qiita.com

Dùng foreman để khởi động Ruby on Rails application với nhiều process

Foreman là gì Foreman là một tool dùng để quản lý nhiều process cùng chạy của một Rails application, các process đọc từ file có tên là Procfile, mình nghĩ Proc ở đây là viết tắt của process 😆 Cài...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/16 17:55

Dùng slim làm template engine cho trang web Ruby on Rails

Thông thường khi mới làm quen với Rails thì chúng ta vẫn dùng template engine mặc định là *.html.erb để viết. Hôm nay mình giới thiệu cho những bạn nào chưa biết về slim template engine, dùng slim...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/01/12 19:16

Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Phiên bản Ruby on Rails 6.0 chính thức được ra mắt vào tháng 8 năm 2019, và ngày 9/12/2020 phiên bản 6.1 đã được release. Trong phiên bản 6.1 mới này, có những cải tiến tập trung cho những tính...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 10:09

Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS thì dùng lệnh sau: find . -type f -name '*.txt' -exec sed -i '' 's/[[:space:]]*$//' {} \+ Trong đó *.txt là đuôi của file trong folder muốn xóa khoảng trắng dư thừa.
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 04:36

【Ruby on Rails】Sử dụng tùy chọn shallow trong file routes

【Ruby on Rails】Sử dụng tùy chọn shallow trong file routes

Khi sử dụng nest resources, khai báo tùy chọn shallow trong routes sẽ làm các URL ngắn gọn dễ nhìn hơn. Giả sử một application có model Category, mỗi Category bao gồm nhiều Article. Trong trường...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 02:31

Review về wifi của BIGLOBE

Review về wifi của BIGLOBE

Review nhẹ sau 2 tuần sử dụng dịch vụ wifi của BIGLOBE, theo cảm nhận của mình thì tốc độ rất tốt, dùng ổn định, đáng đồng tiền. Trước giờ mình dùng AU Hikari nên thật ra cũng định dùng tiếp...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 02:16

Những từ ngữ độc lạ chỉ những người Việt sống ở Nhật mới hiểu

Những từ ngữ độc lạ chỉ những người Việt sống ở Nhật mới hiểu

Đây là một số từ lóng, cách gọi tắt của một số từ ngữ mà những ai đã và đang sống ở Nhật sẽ thường xuyên nghe đến. LáMột số bạn hay gọi tờ 10000 yên Nhật là "lá". Ví dụ như: "Tháng này tôi...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 00:38

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề nhà bếp

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề nhà bếp

Một số từ vựng thường dùng về chủ đề nhà bếp, hy vọng sẽ có ích cho những bạn đang làm baito ở Nhật Đồ dùng冷蔵庫 (れいぞうこ): Tủ lạnh 冷蔵 (れいぞう): Làm lạnh 冷凍 (れいとう): Làm đông 電子レンジ (でんしレンジ): Lò vi...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/29 18:45

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề rau củ

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề rau củ

Các loại rau白菜(はくさい): Rau cải bắp キャベツ: Bắp cải トマト: Cà chua 茄子(なす): Cà tím 南瓜(かぼちゃ): Bí ngô 胡瓜(きゅうり): Dưa chuột にがうり: Khổ qua へちま: Mướp 茸(きのこ): Nấm 筍(たけのこ): Măng 大葉(おおば)・しそ: Tía tô 小菊(こぎく): Hoa...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/25 01:58

【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

Cài đặt Mailcatchergem install mailcatcher Khởi động Mailcatcher mailcatcher Sau đó truy cập vào http://localhost:1080 để mở trang quản lý mail Thiết lập trong...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/22 18:54