Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Thuế cư trú (住民税) là gì? Hiểu cơ bản về thuế cư trú

Nội dung chính
Thuế cư trú (住民税) là gì? Hiểu cơ bản về thuế cư trú

Thuế cư trú (住民税) là gì?

Thuế cư trú (住民税) hay còn gọi là thuế thị dân (市民税), là thuế phải nộp cho thành phố nơi người nước ngoài sinh sống nếu họ có địa chỉ tại Nhật Bản từ ngày 1/1 và có một mức lương nhất định. Số tiền phải trả tùy thuộc vào mức thu nhập của bạn nhận được từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm trước đó.

Mục đích của thuế cư trú là dùng để phục vụ cho giáo dục, phúc lợi, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hoạt động văn hóa tại địa phương, và chi phí phòng chống thiên tai.

Nếu bạn muốn hiểu nội dung chi tiết bên trong giấy báo thuế cư trú thì hãy xem bài bên dưới:

Phương thức thanh toán Thuế cư trú

Có 2 cách để nộp thuế cư trú, đó là khấu trừ từ lương và tự mình nộp thuế.

Khấu trừ từ lương (trưng thu đặc biệt)

Dành cho nhân viên công ty. Công ty bạn sẽ khấu trừ thuế cư trú từ tiền lương hàng tháng và trả cho thành phố. Những người làm việc trong công ty thì trả thuế cư trú theo cách này, tức là không cần phải tự nộp thuế cho văn phòng thành phố.

Tự mình nộp (trưng thu bình thường)

Dành cho sinh viên, những người làm việc bán thời gian. Vào tháng 6 hàng năm bạn sẽ nhận được giấy báo thuế cư trú, bạn có thể thanh toán thông qua combini, bưu điện hoặc ngân hàng.

Những lưu ý về thuế cư trú

Khi nghỉ việc tại công ty: Nếu bạn là một người trả thuế theo chế độ thu thuế đặc biệt và quyết định nghỉ việc, bạn cần đảm bảo thanh toán toàn bộ thuế cứ trú chưa đóng cho công ty bằng mức lương cuối cùng của mình (thanh toán một lần). Nếu việc thanh toán một lần (trả toàn bộ số thuế) gây khó khăn cho bạn, Thành phố sẽ gửi yêu cầu nộp thuế và bạn có thể sử dụng giấy tờ này để tự thực hiện việc thanh toán thuế (thanh toán thông thường).

Khi rời Nhật Bản: Nếu bạn rời khỏi Nhật Bản mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cư trú thông qua thanh toán một lần hoặc thanh toán thông thường, bạn cần thông báo về phương thức thanh toán bạn chọn để nộp thuế cư trú còn lại (người quản lý nộp thuế). Nếu bạn không hoàn thành việc nộp thuế có thể bạn sẽ không thể trở lại Nhật Bản trong tương lai.

Created at 2023-06-28
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (17 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.