Cách nói マイホーム (my home) và マイカー (my car) trong tiếng Nhật

Như chúng ta đã biết thì "My home" và "My car" trong tiếng Anh có nghĩa là "nhà của tôi" và "xe oto của tôi", bởi vì "my" trong tiếng Anh có nghĩa là "của tôi". Tuy nhiên đối với tiếng Nhật thì マイホーム và マイカー lại không mang nghĩa là "của tôi" nữa mà là "của riêng", マイホーム là nhà riêng, マイカー là xe riêng.

Ví dụ:
マイホームを買う予定がありますか?
Bạn có dự định mua nhà riêng không?

マイカーを持っていますか?
Bạn có xe oto riêng không?
Created by Yuto at 2022-06-06 13:05
0
Like this article