Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Một số phím tắt hữu ích khi sử dụng Final Cut Pro

Mua ngay trả dần cùng Muadee iOS
Nội dung chính
Một số phím tắt hữu ích khi sử dụng Final Cut Pro
V: Ẩn / Hiện mục đã chọn

Command + R: Điều chỉnh tốc độ video

Shift + B: Điều chỉnh tốc độ video một phần

Command + Z: Undo

Command + Shift + Z: Redo

Command + V: Paste video ở vị trí chỉ định, nhưng cắt đứt video ở vị trí hiện tại

Option + V: Paste video ở phía trên timeline, không ảnh hưởng đoạn video hiện tại

Command + Option + V: Paste toàn bộ hiệu ứng

Command + Shift + V: Hiện bảng chọn trước khi paste hiệu ứng

Command + Option + V: Xóa hết hiệu ứng

Command + Shift + X: Hiện bảng chọn trước khi xóa hiệu ứng

Command + B: Cắt video ở vị trí hiện tại

Shift + ➡ Đi 10 frames

Option + ➡ Đi 1/10 frame

Giữ Option và drag + drop để copy

Option + [ Cắt bên trái

Option + ] Cắt bên phải

M: Đánh dấu vị trí

Command + Option + ⬆ Lift from timeline

Command + Option + ⬇ Insert to timeline

Command + G: Group

Option + G: Tạo một khổi clip

Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (28 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.