Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Website

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Website

Từ vựng IT chủ đề Website

Japanese English Vietnamese
チャット Chat
ウェブサイト Website
サービス Service Dịch vụ
パンくずリスト Breadcrumb Điều hướng liên kết phân cấp
ブログ Blog Blog
ユーザー User Người dùng
フォロー Follow Theo dõi
ブラウザー Browser Trình duyệt
コメント Comment Bình luận
画面
()
Screen Màn hình
公式サイト
()
Official site Trang web chính thức
ブックマーク Bookmark
ホームページ Homepage Trang chủ
セッション Session
問い合わせ
()
Contact Liên hệ
登録
()
Register Đăng ký
ログイン Log in Đăng nhập
ログアウト Log out Đăng xuất
~について About ~ Về ~
プロフィール Profile Trang cá nhân
ヘルプ Help Trợ giúp
コンテンツ Content Nội dung
メンテナンス Maintenance Bảo trì
タイトル Title Tiêu đề
必須
()
Required Bắt buộc
任意
()
Optional Tùy ý
所有者
()
Owner Người sỡ hữu
メニュー Menu
通知
()
Notification Thông báo
ウェルカムページ Welcome page
リンク Link Liên kết
クッキー Cookie
ヘッダー Header
フッター Footer
マーク Mark
ナビゲーション Navigation
リフレッシュ Refresh Làm tươi
ボーダー Border Đường viền
ページ Page Trang
ウエブページ Web page Trang web
サイト Site Trang web
崩れる
()
Collapse Vỡ, hỏng
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (33 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.