Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Tính Toán

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Tính Toán

Từ vựng IT chủ đề Tính Toán

Japanese English Vietnamese
絶対値
()
Absolute value Giá trị tuyệt đối
正負
()
Plus or minus Cộng trừ
オペランド Operand Toán hạng
演算
()
Operation Phép toán
四則演算
()
Four arithmetic operations Bốn phép toán số học
算術演算子
()
Arithmetic operator Toán tử tính toán
比較演算子
()
Comparison operator Toán tử so sánh
足し算
()
Addition Phép cộng
引き算
()
Subtraction Phép trừ
掛け算
()
Multiplication Phép nhân
割り算
()
Division Phép chia
比較
()
Comparison So sánh
演算子
()
Operator Toán tử
等しい
()
Equal Bằng nhau
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (52 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.