Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím

Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím

Japanese English Vietnamese
ページアップキー Page Up Phím Page Up
ページダウンキー Page Down Phím Page Down
タブキー Tab Phím Tab
エスケープキー Esc Phím thoát
オルトキー Alt Phím Alt
キャプスロックキー Caps Lock Phím Caps Lock
シフトキー Shift Phím Shift
コントロールキー Ctrl Phím Ctrl
エンターキー Enter Phím Enter
ウィンドウズキー Windows Phím Windows
バックスペースキー Backspace Phím xóa lùi
プリントスクリーンキー Print Screen Phím chụp màn hình
スクロールロックキー Scroll Lock Phím Scroll Lock
ポーズブレークキー Pause Break Phím Pause Break
インサートキー Insert Phím Insert
デリートキー Delete Phím xóa
ホームキー Home Phím Home
エンドキー End Phím End
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (14 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.