Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác
Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/04/07 06:15

Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác

Japanese English Vietnamese
グリッドコンピューティング Grid computing Điện toán lưới
基幹システム (きかんシステム) Core system Hệ thống lõi
クラウドコンピューティング Cloud computing Điện toán đám mây
モバイルコンピューティング Mobile computing Điện toán di động
ユビキタスコンピューティング Ubiquitous computing Điện toán phổ biến
電子商取引 (でんししょうとりひき) Electronic commerce Thương mại điện tử
e-コマース E-commerce Thương mại điện tử

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<


Back