Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác

Mua ngay trả dần cùng Muadee iOS
Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác

Từ vựng IT chủ đề Các Thuật Ngữ IT Khác

Japanese English Vietnamese
クリーンアーキテクチャ Clean Architecture Kiến trúc sạch
量子コンピューティング
()
Quantum computing Điện toán lượng tử
仕入れ管理
()
Purchase order management Quản lý thu mua
ユーティリティーコンピューティング Utility computing Điện toán tiện ích
分散コンピューティング
()
Distributed computing Điện toán phân tán
ウエアラブルコンピューティング Wearable computing
グリッドコンピューティング Grid computing Điện toán lưới
クラウドコンピューティング Cloud computing Điện toán đám mây
モバイルコンピューティング Mobile computing Điện toán di động
ユビキタスコンピューティング Ubiquitous computing Điện toán phổ biến
基幹システム
()
Core system Hệ thống lõi
制御系システム
()
Control system Hệ thống điều khiển
勘定系システム
()
Accounting system Hệ thống kế toán
電子商取引
()
Electronic commerce Thương mại điện tử
e-コマース E-commerce Thương mại điện tử
システム開発
()
System development Phát triển hệ thống
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (43 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.