Yuto Blog
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Japanese English Vietnamese
ブリッジシステムエンジニア Bridge System Engineer Kỹ sư cầu nối
システムエンジニア System Engineer Kỹ sư hệ thống
テスター Tester
ジュニアエンジニア Junior Engineer Kỹ sư ít kinh nghiệm
シニアエンジニア Senior Engineer Kỹ sư nhiều kinh nghiệm
プログラマー Programmer Lập trình viên
ネットワークエンジニア Network Engineer Kỹ sư mạng
プロジェクトマネージャー Project Manager Quản lý dự án
エンジニア Engineer Kỹ sư
コンサルティング Consulting Tư vấn
技術コンサルティング
(ぎじゅつコンサルティング)
Technical Consulting Tư vấn kỹ thuật
スクラムマスター Scrum Master

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<

Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05
Rate this article: 5/5 (50 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.