Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Scrum

HSBC - Mở thẻ tín dụng
Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Scrum

Từ vựng IT chủ đề Scrum

Japanese English Vietnamese
スクラム Scrum
スクラムの定義
()
Scrum Definition Định nghĩa Scrum
スクラムの理論
()
Scrum Theory Khía cạnh học thuyết của Scrum
透明性
()
Transparency Sự minh bạch
検査
()
Inspection Sự kiểm tra
適応
()
Adaptation Sự thích ứng
スクラムの価値基準
()
Scrum Values Các giá trị của Scrum
確約
()
Commitment Sự cam kết
集中
()
Focus Sự tập trung
公開
()
Openness Sự cởi mở
尊敬
()
Respect Sự tôn trọng
勇気
()
Courage Sự can đảm
スクラムチーム Scrum Team
開発者
()
Developers Người phát triển
プロダクトオーナー Product Owner
スクラムマスター Scrum Master
スクラムイベント Scrum Events Các sự kiện trong Scrum
スプリント Sprint
スプリントプランニング Sprint Planning
デイリースクラム Daily Scrum
スプリントレビュー Sprint Review
スプリントレトロスペクティブ Sprint Retrospective
スクラム作成物
()
Scrum Artifacts Các tạo phẩm Scrum
プロダクトバックログ Product Backlog
プロダクトゴール Product Goal
スプリントバックログ Sprint Backlog
スプリントゴール Sprint Goal
インクリメント Increment
完了の定義
()
Definition of Done Định nghĩa về sự hoàn tất
プロダクトバックログアイテム Product Backlog Item Hạng mục Product Backlog
プロダクトバックログリファインメント Product Backlog Refinement
ステークホルダー Stakeholder
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (17 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.