Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Phần Cứng

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Phần Cứng

Từ vựng IT chủ đề Phần Cứng

Japanese English Vietnamese
ルータ Router
ケーブル Cable Dây cáp
アダプタ Adapter Phích nối
トランシーバー Transceiver Máy thu phát
キー Key Phím
モデム Modem
テンキー Numerical key Bàn phím số
カードリーダー Card reader Đầu đọc thẻ
メモリーカード Memory card Thẻ nhớ
パソコン Computer Máy vi tính
コンピューター Computer Máy vi tính
タブレット Tablet Máy tính bảng
モバイル Mobile Di động
マウス Mouse Chuột
ディスク Disk Đĩa
チップ Chip
メモリ Memory Bộ nhớ
スピーカー Speaker Loa
デスクトップ Desktop Màn hình
バッテリー Battery Pin
ヘッドホン Headphone Tai phone
プリンター Printer Máy in
キーボード Keyboard Bàn phím
マイク Micro
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (46 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.