Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề IT Business

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề IT Business

Từ vựng IT chủ đề IT Business

Japanese English Vietnamese
予算
()
Budget Ngân sách
作業
()
Work Công việc
請求書
()
Invoice Hóa đơn
顧客
()
Client Khách hàng
解決方法
()
Solution Phương pháp giải quyết
スケジュール Schedule Lịch trình
要求
()
Request Yêu cầu
レシート Receipt Biên lai
領収書
()
Receipt Biên lai
藤本
()
Full copy Bản copy đầy đủ
抄本
()
Abridged copy Bản copy một phần
実技
()
Actual skill Kỹ năng thực tế
単体
()
Unit Đơn vị
ユニット Unit Đơn vị
インプット Input Nhập
組み込みシステム
()
Embedded system Hệ thống nhúng
アウトプット Output Xuất
契約
()
Contract Hợp đồng
販売
()
Sell Bán
手続き
()
Procedure Quy trình, thủ tục
端末
()
Device Thiết bị
支援
()
Support Hỗ trợ
対象
()
Target Đối tượng
プライバシー Privacy Riêng tư, cá nhân
購入
()
Buy Mua
コミュニケーション Communication Giao thiệp
無料
()
Free Miễn phí
有料
()
Pay Trả phí
明確
()
Clear Rõ ràng
ノーハウ Know-how Bí quyết
フィードバック Feedback Phản hồi
バックエンド Backend
フロントエンド Frontend
人工知能
()
Artificial intelligence Trí tuệ nhân tạo
法人
()
Corporation Pháp nhân, tập đoàn
職務経歴書
()
Resume Bản lý lịch làm việc
キャリア Carrier Sự nghiệp
可能
()
Possible Có khả năng
工数
()
Man hour Giờ công
クライアント Client Khách hàng
マニュアル Manual Hướng dẫn sử dụng
オンサイト Onsite
想定
()
Assumption Dự tính
概要
()
Overview Khái quát
ガイド Guide Hướng dẫn
プロジェクト Project Dự án
オフショア Offshore
ミーティング Meeting Cuộc họp
プラットフォーム Platform Nền tảng
書類
()
Document Tài liệu
Updated at 2023-01-04
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (16 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.