Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

gem install mecab を実行する時に「fatal error: 'mecab.h' file not found」エラーの対処

Nội dung chính

概要

M1 MaxのMacBookを買ってから環境構築をした時、bundle installを実行したらmecab_wrap.cpp:1855:10: fatal error: 'mecab.h' file not foundエラーが出ました。今まではずっとIntelチップのMacを使っていたが、このエラーはありませんでした。

  • Mac OS X Ventura
  • ruby 3.1.3p185 (rbenv)
  • mecab of 0.996 (homebrewによるインストール済み)

解決策

Copy
1
gem i mecab -- --with-cppflags=-I/opt/homebrew/Cellar/mecab/0.996/include
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.8/5 (21 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.