Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình

IT Word Japanese

Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/24 21:15

Từ vựng IT chủ đề Tên Các Ngôn Ngữ Lập Trình

Japanese English Vietnamese
パスカル Pascal
フラッター Flutter
ダート、ダーツ Dart
シー C
シープラスプラス C plus
シーシャープ C shape
パール Perl
ルビー Ruby
パイソン Python
ピー・エイチ・ピー PHP
スウィフト Swift
ジャバ Java
ジャバスクリプト JavaScript
ヴュージェイエス Vuejs

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<


Back