Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

【Ruby on Rails】Webpackerでcocoonを導入方法

Mua ngay trả dần cùng Muadee iOS
Nội dung chính

cocoonを使うなら、jQueryが必要なので、WebpackerでjQueryを導入方法はこちらです:
【Ruby on Rails】WebpackerでBootstrap、jQueryを導入方法

Copy Gemfile
1
gem "cocoon"

以下のファイルをダウンロードして、app/javascript/src/に保存する。
https://github.com/nathanvda/cocoon/blob/master/app/assets/javascripts/cocoon.js

Copy app/javascript/packs/application.js
1
require("../src/cocoon");
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (32 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.