Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: Ruby Gems
3 articles

私の使うGem

```ruby:Gemfile #! vim: ruby Yuto's Gemfile source 'https://rubygems.org' gem 'rails' Authentication gem 'devise' # Flexible authentication solution for Rails with Warden gem 'devise-i18n' # Translations for the devise gem gem 'omniauth-facebook' # OmniAuth strategy for Facebook gem 'omniauth-twitter' # OmniAuth strategy for Twitter gem 'omniauth-google-oauth2' # OmniAuth strategy for Google gem 'omniauth-tumblr' # OmniAuth strategy for Tumblr gem 'omniauth-amazon' # OmniAuth strategy for...
Created by Yuto at 2022-01-21 17:42

Dùng foreman để khởi động Ruby on Rails application với nhiều process

Foreman là gì Foreman là một tool dùng để quản lý nhiều process cùng chạy của một Rails application, các process đọc từ file có tên là Procfile, mình nghĩ Proc ở đây là viết tắt của process 😆 Cài đặt Cài đặt gem foreman gem install foreman Hoặc bỏ vào Gemfile của Rails application ruby:Gemfile group :development do gem 'foreman' ... end Cách sử dụng Trong terminal gõ foreman -h sẽ hiển thị ra danh sách các lệnh, options ``` Commands: foreman check # Validate your...
Updated by Yuto at 2021-01-16 17:55

Dùng slim làm template engine cho trang web Ruby on Rails

Thông thường khi mới làm quen với Rails thì chúng ta vẫn dùng template engine mặc định là *.html.erb để viết. Hôm nay mình giới thiệu cho những bạn nào chưa biết về slim template engine, dùng slim để viết trang web sẽ tiết kiệm thời gian, và việc viết code cũng trở nên thoải mái hơn phần nào. Đây là trang web để các bạn tìm hiểu về SLIM: http://slim-lang.com (http://slim-lang.com) Mình sẽ so sánh hai đoạn code, được viết bằng ERB thông thường và SLIM như sau: :*.html.erb <table> <%...
Created by Yuto at 2021-01-12 19:16