Yuto Blog

Yuto Blog

Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS thì dùng lệnh sau:

find . -type f -name '*.txt' -exec sed -i '' 's/[[:space:]]*$//' {} \+

Trong đó *.txt là đuôi của file trong folder muốn xóa khoảng trắng dư thừa.

Updated by Yuto at 2020-12-14 04:36
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.