Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Ubuntuでタイムゾーンを変える方法

Nội dung chính

現在のタイムゾーン確認

Copy
1
date
タイムゾーン変更
Copy
1
sudo dpkg-reconfigure tzdata
そしてAsia/Tokyoを選択

スクリーンショット 0003-01-21 1.12.05.png

最後はターミナルでdateを実行して、JSTになったら良いです。

Copy
1
Thu Jan 21 01:12:17 JST 2021
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (27 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.