Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

【Ruby on Rails】Webpackerにselect2導入メモ

HSBC - Mở thẻ tín dụng
Nội dung chính

Ruby on Rails 7 (stimulus) の場合はこちらの記事です

jQuery導入

select2を使う為に、jQueryが必要です。

jQuery導入方法

select2導入

Copy terminal
1
yarn add select2
Copy app/javascript/packs/application.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
import 'select2'
import 'select2/dist/css/select2.css'

document.addEventListener('turbolinks:load', () => {
 $('.js-select').select2({
  placeholder: 'Select an option',
  allowClear: true
 })
})

カスタマイズスタイル

Copy sass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
$select2-height: 38px

.select2-container
 .select2-selection--single
  height: $select2-height
  line-height: $select2-height
  .select2-selection__arrow, .select2-selection__rendered
   height: $select2-height
   line-height: $select2-height

 .select2-search--dropdown .select2-search__field
  font-size: 16px
  padding: 4px

以上でRuby on Railsアプリケーションにselect2が導入できました。
select タグに js-select クラスを付けたら動くはずです。

Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (47 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.