Yuto Blog

Yuto Blog

[Ruby on Rails] SubModel in Model

Copy
1
2
3
4
Category
 Sub Category
 Sub Category
 Sub Category
Copy migrate.rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class CreateCategories < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :categories do |t|
   t.string :name
   t.references :parent

   t.timestamps
  end
 end
end
Copy model.rb
1
2
3
4
5
class Category < ApplicationRecord
 has_many :categories, class_name: 'Category', foreign_key: 'parent_id',
  dependent: :destroy
 belongs_to :parent, class_name: 'Category', optional: true
end

c.parent
c.categories

Created by Yuto at 2022-01-21 17:42
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.