Yuto Blog

Yuto Blog

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích
Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu ích và tiện lợi

Kiểm tra code

Phân tích và hỗ trợ format lại code

Cấu hình rubocop cho dự án Ruby on Rails

Kiểm tra chất lượng code

Kiểm tra N+1 query


Xác thực & Phân quyền


Hộ trợ xác thực người dùng

Định nghĩa và kiểm tra phân quyền


Front-end


Hỗ trợ sử dụng Font Awesome icon

Dễ dàng sắp xếp thứ tự bằng việc drag & drop

Tạo các flash message dạng notification sử dụng jQuery


Database


Xóa mềm trong database


API


Thao tác với RESTful API


Dành cho test


Công cụ tiện lợi và mạnh mẽ để test các dự án Ruby on Rails

Hỗ trợ các test framework như RSpec để test những phần thông dụng trong Ruby on Rails với số lượng dòng code ngắn gọn

Thư viện dùng cho việc tạo ra các đối tượng cho việc test

Hỗ trợ tốt việc tạo ra những dữ liệu giả dùng cho việc test


Phân trang


Tiện lợi cho việc phân trang, dễ dùng


Form


Đúng như tên gọi của nó, gem này giúp việc tạo form trong Ruby on Rails đơn giản và tiện lợi hơn

Tiện dụng cho việc tạo và chỉnh sửa nested form


Những công cụ hữu dụng khác


Tạo Breadcrumb cho ứng dụng web

Tính toán các phép tính số học cơ bản

Kiểm tra và chuyển đổi Kanji, Hiragana, Katakana của tiếng Nhật

Updated by Yuto at 2020-06-25 01:58
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.