Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

【Ruby on Rails】Foundation5 flash message with slim

Copy app/views/layouts/_message.html.slim
1
2
3
4
5
- flash.each do |name, msg|
  - if msg.is_a?(String)
    div data-alert='' class="alert-box round #{name.to_s == 'notice' ? 'success' : 'alert'}"
      = content_tag :div, msg
      a href='#' class='close' ×
この記事はQiitaのマイページにも掲載しました。
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05
Rate this article: 5/5 (33 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.