Yuto Blog

Yuto Blog

【Ruby on Rails】filter_parameters.rbにログで見られたくないパラメーターを追加する

Copy config/initializers/filter_parameters.rb
1
Rails.application.config.filter_parameters += [:password, :credit_card_number]
Created by Yuto at 2022-01-21 17:42
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.