Yuto Blog

Yuto Blog

【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

Mailcatcher là một công cụ rất là tiện lợi và dễ dùng cho việc test mail ở môi trường development.
Thông tin cụ thể thì các bạn có thể xem trên trang chủ tại đây: https://mailcatcher.me

Cài đặt Mailcatcher

gem install mailcatcher

Khởi động Mailcatcher

mailcatcher

Sau đó truy cập vào http://localhost:1080 để mở trang quản lý mail

Thiết lập trong Rails

config/environments/development.rb
config.action_mailer.delivery_method = :smtp
config.action_mailer.smtp_settings = { address: 'localhost', port: 1025 }
config.action_mailer.raise_delivery_errors = true

Nếu dùng Docker

docker-compose.yml
mailcatcher:
  image: schickling/mailcatcher
  container_name: mailcatcher
  ports:
    - '1080:1080'
    - '1025:1025'
Updated by Yuto at 2022-01-25 11:12
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.