Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

【Ruby on Rails】active_model_serializersのキーをキャメルケースにする方法

Mua ngay trả dần cùng Muadee iOS
Nội dung chính

active_model_serializersはデフォルトRuby風のスネークケースでレスポンスを返しますが、キャメルケースにするのは簡単で、イニシャライザフォルダの中で定義すればいいです。

Copy config/initializers/active_model_serializers.rb
1
ActiveModelSerializers.config.key_transform = :camel_lower

サーバーの再起動が必要です

Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (51 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.