Yuto Blog

Yuto Blog

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Về sự khác nhau giữa 3 phương thức này thì được tóm gọn như sau:

Phương thức Xuống dòng ở cuối Phương thức cấu thành Khi bên trong có dấu \
p inspect Xuất ra y vậy
print Không to_s Xuất ra kết quả
puts to_s Xuất ra kết quả

Ví dụ khi sử dụng phương thức p

Copy ruby
1
2
3
4
5
p "a\nb"
=> "a\nb"

p 'a\nb'
=> "a\\nb'

Phương thức p thường được dùng khi debug để developer dễ hiểu, do đó nếu muốn xuất các giá trị sau khi đã xử lý các ký tự \ (ví dụ \n \a) thì phải sử dụng print hoặc puts

Ví dụ khi sử dụng phương thức print

Copy ruby
1
2
3
4
5
6
print "a\nb"
a
b=> nil

print 'a\nb'
a\nb=> nil

Phương thức print sẽ in ra kết quả sau khi xử lý backslash (\n)

Ví dụ khi sử dụng phương thức puts

Copy ruby
1
2
3
4
5
6
7
8
puts "a\nb"
a
b
=> nil

puts 'a\nb'
a\nb
=> nil

Phương thức puts cũng giống như print, điểm khác biệt là puts sẽ xuống dòng sau khi xuất ra kết quả.

Nếu string được để trong cặp dấu nháy đơn (') thì các backslack sẽ được hiểu như là một ký tự và xuất ra y vậy, do đó nếu muốn xuất ra kết quả của backslack thì phải bọc string trong dấu nháy kép (")

Created by Yuto at 2021-06-04 09:46
1
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.