Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

PG::UniqueViolation: ERROR: duplicate key value violates unique constraintエラーの解決

Viettel Money – Ngân hàng số của người Việt iOS
Nội dung chính

PGデータベースにデータをインポートの後など、このエラーが発生する場合があります。

Copy
1
PG::UniqueViolation: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "<sample_tables>_pkey"
原因

データインポートなどの場合、PostgreSQLが指定したカラムの最大値を取ってくれず、別に保存してある最大値になってしまいます。

解決

Railsコンソールで以下のコードを実行すれば治ります。

Copy ruby
1
2
3
ActiveRecord::Base.connection.tables.each do |t|
  ActiveRecord::Base.connection.reset_pk_sequence!(t)
end
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (49 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.