Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Gitのmasterブランチ意外、全てのブランチを一括削除する

Nội dung chính
Gitのmasterブランチ意外、全てのブランチを一括削除する

タイトルの通りに、master ブランチ意外全て削除するのは以下のコマンドです。
'master'の代わりに他のブランチ名を変えることもできます。

Copy ターミナル
1
git branch | grep -v 'master' | xargs git branch -D

長くて覚えづらいので、aliasを作成しました。

Copy ~/.zshrc
1
alias gbr="git branch | grep -v 'master' | xargs git branch -D"
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (29 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.