Yuto Blog

Yuto Blog

【Gem】kaminari で一つのページで複数のペイジング

Controller

Copy ruby
1
2
@topics = Topic.page(params[:topics_page]).per(5)
@activities = Activity.page(params[:activities_page]).per(10)

View

Copy ruby
1
2
= paginate @topics, param_name: 'topics_page'
= paginate @activities, param_name: 'activities_page'
Created by Yuto at 2022-01-21 17:42
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.