Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

【Gem】kaminari で一つのページで複数のペイジング

Nội dung chính

Controller

Copy ruby
1
2
@topics = Topic.page(params[:topics_page]).per(5)
@activities = Activity.page(params[:activities_page]).per(10)

View

Copy ruby
1
2
= paginate @topics, param_name: 'topics_page'
= paginate @activities, param_name: 'activities_page'
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (50 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.